คิดเช่นดีโป้ Kitchen Depot

26 หมู่ 5 ถนน พหลโยธิน ตำบล ริมกก
อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57100
ประเทศไทย

Line ID : kitchendepot.th

Opening hours:

Monday:

8:30 - 17.30

Tuesday:

8:30 - 17.30

Wednesday:

8:30 - 17.30

Thursday:

8:30 - 17.30

Friday:

8:30 - 17.30

Saturday:

8:30 - 17.30

Sunday:

8:30 - 17.30