การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าของทาง Kitchendepot แต่ละชิ้นนั้นขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขการรับประกันสินค้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์หลัก

ซึ่งทางลูกค้าสามารถส่งสินค้าไปปลายทางแบรนด์เองก็ได้ หรือจะส่งกลับมาทาง Kitchendepot เพื่อให้เราดำเนินการต่อก็ได้

โดยส่งมาทางไปรษณีย์ไทย หรือ ขนส่งเอกชนทั่วไป มาได้ที่:

                  26 หมู่ 5 ถนน พหลโยธิน ตำบล ริมกก

                  อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57100

                  ประเทศไทย